Søk

Universal AJAX Live Search needs the GD module enabled in your PHP runtime environment. Please consult with your System Administrator and he will enable it!

Aktuelt

 

       

Seminar med
Andreas Årikstad:

Andreas Aarikstad 2


Frå skapartru til frelsartru

Tema for seminaret:

Skapelse og/eller evolusjon:  

«Hva sier Bibelen?»

«Hva sier vitenskapen?»


Alle møta hans finn du her! 

                            

 

==========================Åndshøvdingar i
eldre opptak
(MP3/Youtube) 

 

           Ole Hallesby

Hallesby OleTalen som førde til at 
fleire tusen vende om. 
Høyr den her!

Carl Fredrik Wisløff
Carl Fredrik Wisloff

«Et ord til trette kristne»

 

Gustav Ballestad
Gustav Ballestad
«Den som finner sitt

liv skal miste det.»
Mat 16:24-25


Øivind Andersen

andersen oyevind 72

«Jesus kommer
snart igjen!» 

 

 

 

 


LYDOPPTAK I MP3-FORMAT AV TALER PÅ STEINSDALEN BEDEHUS
Overview Search Downloads Up

Vel aktuell tale! Når spelaren kjem fram klikkar du på den kvite pila på blå bakgrunn for å starte avspelinga. Ynskjer du derimot å laste ned talen for å lagre den på eigen PC: Trykk på den grøne pila til høgre!

Category: Møteveker med Kristian Fagerli
Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
2004.03.03. Kristian Fagerli. / Luk.10:25 / Kva skal eg gjere for å arva evig liv?
2004.03.04. Kristian Fagerli. / 1.Tim.4:16 / Gje akt på deg sjølv og på læra
2004.03.05. Kristian Fagerli. / Sal.1 / Korleis Guds ord vert sådd i hjerta
2004.03.06. Kristian Fagerli. / Joh.14:1 og 6 / Lat ikkje hjarta bli grepe av angst
2004.03.07A. Kristian Fagerli. / Luk.7:36-50 / Dei tome kar kan Herren få fylla
2004.03.07B. Kristian Fagerli. / Luk.18:31-34 / Sjå me går opp til Jerusalem
2004.03.10. Kristian Fagerli. / Heb.4:24-26 / Moses som forkasta skattane i Egypt
2004.03.11. Kristian Fagerli. / 1.Pet.5:8 / Ver edru, vak ! Om den åndelege søvn
2004.03.12. Kristian Fagerli. / 1M.3:7 og 21 / Den usynlege drakta
2004.03.13. Kristian Fagerli. / Apg.4:13 / Då dei såg frimodet deira
2004.03.14A. Kristian Fagerli. / Heb.12:1-3 / Sjå på trua sin opphavsmann og fullendar
2004.03.14B. Kristian Fagerli. / 2.Kor.11:1-4 / Faren for å verta ført bort frå Kristus
2004.10.26. Kristian Fagerli. / Gal. / Om falsk lære i kyrkjelyden
2004.10.27. Kristian Fagerli. / Gal.2.19 / Guds ord er levande og kraftig
2004.10.28. Kristian Fagerli. / Gal.2:20 / Tvekampane – Adam sin kamp – Jesu kamp
2004.10.29. Kristian Fagerli. / Gal.2:20 / Den indre kamp i ein kristen sitt liv
2004.10.30. Kristian Fagerli. 1.Pet.2:21 / I Jesus fotspor
2004.10.31A. Kristian Fagerli. / Luk.13:23-30 / Er det mange som vert frelst?
2004.10.31B. Kristian Fagerli. / Luk.14:16-23 / Du er innbudt til bryllup i himlen!


Talene kan fritt lastas ned til privat bruk. Du kan og fritt kopiera talene og gje dei til andre, men du kan ikkje ta betaling for kopiane. Opptaka må kopierast som dei er. Det er ikkje tillatt å redigera eller endra innhaldet, eller å nytta delar av innhaldet i andre lydopptak. Opphavsretten tilhøyrer talaren eller Steinsdalen Bedehus om talaren har gjeve opphavsretten til oss. Skal opptaka nyttast til anna enn privat bruk må det på førehand innhentast skriftleg løyve til dette frå talaren eller frå Steinsdalen Bedehus.