Søk

Universal AJAX Live Search needs the GD module enabled in your PHP runtime environment. Please consult with your System Administrator and he will enable it!

Aktuelt

 

       

Seminar med
Andreas Årikstad:

Andreas Aarikstad 2


Frå skapartru til frelsartru

Tema for seminaret:

Skapelse og/eller evolusjon:  

«Hva sier Bibelen?»

«Hva sier vitenskapen?»


Alle møta hans finn du her! 

                            

 

==========================Åndshøvdingar i
eldre opptak
(MP3/Youtube) 

 

           Ole Hallesby

Hallesby OleTalen som førde til at 
fleire tusen vende om. 
Høyr den her!

Carl Fredrik Wisløff
Carl Fredrik Wisloff

«Et ord til trette kristne»

 

Gustav Ballestad
Gustav Ballestad
«Den som finner sitt

liv skal miste det.»
Mat 16:24-25


Øivind Andersen

andersen oyevind 72

«Jesus kommer
snart igjen!» 

 

 

 

 


LYDOPPTAK I MP3-FORMAT AV TALER PÅ STEINSDALEN BEDEHUS
Overview Search Downloads Up

Vel aktuell tale! Når spelaren kjem fram klikkar du på den kvite pila på blå bakgrunn for å starte avspelinga. Ynskjer du derimot å laste ned talen for å lagre den på eigen PC: Trykk på den grøne pila til høgre!

Category: 2004
Number of Subcategories: 2
Subcategories:

Møter andre stader

Files: 2

Møteveker med Kristian Fagerli

Files: 19

No files available yet for this category!Talene kan fritt lastas ned til privat bruk. Du kan og fritt kopiera talene og gje dei til andre, men du kan ikkje ta betaling for kopiane. Opptaka må kopierast som dei er. Det er ikkje tillatt å redigera eller endra innhaldet, eller å nytta delar av innhaldet i andre lydopptak. Opphavsretten tilhøyrer talaren eller Steinsdalen Bedehus om talaren har gjeve opphavsretten til oss. Skal opptaka nyttast til anna enn privat bruk må det på førehand innhentast skriftleg løyve til dette frå talaren eller frå Steinsdalen Bedehus.