Steinsdalen Bedehus

NY OG UTVIDA PARKERINGSPLASS  

bankgiro:   35 30 21 00 592  

Ny parkeringsplass!

 

 2016 04 28 Utviding pakeringsplassen

Innsamlingsaksjon for utviding av parkeringsplassen ved Steinsdalen Bedehus

Som bildet over viser, har det denne våren vore gjort ein del arbeid med å oppdatere og utvide parkeringsplassen
ved Steinsdalen Bedehus. I den samanheng vert det no drege i gang ein innsamlingsaksjon for å få inn
midlar til dette prosjektet. Les meir utfyllande om saka her.

2016.05.13
Takk til dykk som har støtta parkeringsplassprosjektet så langt!

Me har allreie fått inn 100.000 kr til prosjektet, så me har
alt byrja å ete oss inn i asfalten. Sjå info om prosjektet ovanfor.SEMESTERPROGRAM FOR VÅREN 2016

 

 

Det er feil på ein del linkar etter hackerangrep, men berre gå rett til youtube linken under, så 

finn du videoane der - inntil feila vert korrigert!


Videoane er lagra på nettet på YouTube og du finn dei samla her!
(Her kan du også abonnere på teneste som gjev beskjed når nye videoar vert lagt ut.)Dei siste utlagde video-opptaka:
Dersom det ikkje står noko anna er opptaka frå Steinsdalen Bedehus. 

 

Pinsesamling 14.-16. mai 2016 (Videoane vert lagt ut når dei er klare)
IMG 2615 
2016-05-14-15 Song ved Maria og Ole Martin Brennsæter (Video)
2016-05-14-16 Song ved familien Brennsæter (Video)

2016-05-14 Ole Martin Brennsæter, (I) Kva verdi har gjeringane våre for Gud?, Song (Video)
2016-05-15 Ole Martin Brennsæter, (II) Kva verdi har gjerningane våre for Gud?, Song (Video)

2016-05-14 Rami Seppälä, Anden skal overtyda verda om synd, John 16:8, Song (Video)
2016-05-15 Rami Seppälä, Anden skal overtyda verda om rettferd, John 16:8, Song (Video)
2016-05-16 Rami Seppälä, Anden skal overtyda verda om dom, John 16:8, Song (Video)

2016.05.01 Johannes Kleppa, Bøn, Mat 6:1-13, Norheimsund Bedehus (Video)


2016.04.22-24 Korhelg med ungdomskoret Heimlengt (Video)

2016.04.21 Jan Bygstad, Trusformidling i den kristne heimen - spørsmålsrunde (Video)

2016.04.10 Øystein Rønhovde, Jesu mettar fem tusen menneske, Mark 10:30-44, (Video)

 

 Påskemøter med Reidar Thorbjørnsen

2016.03.24 Reidar Thorbjørnsen,  «Jeg lette etter Ham min sjel elsker ...», Mark 16:1-8 (Video)
2016.03.25 Form., Reidar Thorbjørnsen, På Golgata, Luk 23:14-25, 33-43 (Video)
2016.03.25 Kveld, Reidar Thorbjørnsen, «Under Herrens øyne», Openb 1:13-18 (Video)

 

Tørvikbygd Bedehus:
2016.03.27 Reidar Thorbjørnsen, «Salig er den som ikke ser, men likevel tror», Joh 20:19-31(Video)
Song ved Sølvi Straumstein
2016.03.28 Reidar Thorbjørnsen, «Han opplot skriftene for dem.», Lukas 24, 13-35 (Video)


 
Bibelhelg med Jogeir Lianes
2016.03.04 Jogeir Lianes, Er Bibelen troverdig? (Video)
2016.03.05 Jogeir Lianes, Guds visdom, Rom 10:17 (Video)
2016.03.05 Jogeir Lianes, Det var svært godt, 1 Mos 2:31 (Video)
2016.03.06 Jogeir Lianes, Fantastiske forteljingar men forferdeleg fråfall, John 6 (Video)
Song ved Kjersti Brennsæter

 

2016.02.28 Kåre Johan Hamre, Bøneretten, Mat 7:7-11 (Video) 
2016.02.21 Reidar Sætre, Vår evangelisk lutherske arv  (Video)
2016.02.21 Reidar Sætre, Den kristne forsamlinga (Video)

 

Bibelhelg med Tom Eftevand (Tale og sang)
2016.02.05 Tom Eftevand, "Jeg kommer igjen, for at dere skal være der jeg er ...", Joh 14:1-6, (Video)
2016.02.06 Tom Eftevand, "Hva er sannhet ?", Joh 13:33-14:6, (Video)
2016.02.07 Tom Eftevand, "Hva er livet ?", Joh 14:1-6, (Video)


Bibelveke med Johannes Kleppa
2016.01.21 Johannes Kleppa, (1) Kva er evangelisk luthersk kristendom ? (Video)
2016.01.22 Johannes Kleppa, (2) Kva er evangelisk luthersk kristendom ? (Video)
2016.01.22 Johannes Kleppa, (3) Kva er evangelisk luthersk kristendom ? (Video)
2016.01.23 Johannes Kleppa, (4) Kva er evangelisk luthersk kristendom ? (Video)
2016.01.23 Johannes Kleppa, (5) Kva er evangelisk luthersk kristendom ? (Video)
2016.01.24 Johannes Kleppa, (6) Kva er evangelisk luthersk kristendom ? (Video)
---------------------------------------------------------------------------
 
2016.01.17 Finn Indrebø, «Før eg forma deg i morslivet ... », (Video)
2016.01.10 Erleiv Matre, «Sjå der Guds Lam», Joh 1:29-34, (Video)
2015.12.26 Arne Jørgensen, Julefest, "Ver ikkje redde! For sjå eg forkynner dykk ...", Luk 2:10, (Video)

 

Bibelveker med Øyvind Samnøy og Josef Birgerson(første veka)

 .
2015.12.13 Øyvind Samnøy, «Far dykkar i himmelen veit ...», Jak 4:1-6, Matt 6:14, 30-34 Video
2015.12.13 Øyvind Samnøy, Hyrdeansvaret i heim og forsamling,1 Pet 5:1-4, John 21:15-19 (Video)
2015.12.12 Øyvind Samnøy, Kyrkja og Guds folk - kvar går vegen ? 1 Pet 4:7-12, 5:1-5 (Video)
2015.12.10 Øyvind Samnøy, (3)Profeten Daniel - Gud vinn siger, Dan 3:1-30 (Video) 
2015.12.09 Øyvind Samnøy, (2)Profeten Daniel og dei fire verdsrika, Dan 2:1-49 (Video)
2015.12.08 Øyvind Samnøy, (I)Profeten Daniel og vår tid, Dan 1:1-21 (Video)
                 Song ved Mirjam og Daniel Dyrhovden
2015.12.06 Josef Biergerson, Den himmelske glede, John 16:21-24 (Video)
2015.12.06 Øyvind Samnøy, Avslutning: Jesu sorg, våre glede, (Video)
2015.12.05 Josef Birgerson, Dei bibelske talentar, Mat 25:14-30 (Video)
2015.12.05 Øyvind Samnøy, Gåva bak det fyrste bodet, 2 Mos 20:1-3 (Video)
2015.12.04 Josef Biergerson, (II) Vend om, for himmelrike er kome nær, Amos 4:11-15 (Video)
2015.12.04 Øyvin Samnøy, Avslutning: Eit nådeår frå Herren, Jes 49:4-6 (Video)
2015.12.03 Øyvind Samnøy, Fråfallet frå Herren, 1 Kong 11:4-6 (Video)
2015.12.02 Josef Birgerson, (I) Vend om, for himmelrike er kome nær, Amos 4:4-5:4 (Video)
2015.12.02 Øyvind Samnøy, Avslutning: Søk Herren medan han er å finne ... Apg 13:45-47 (Video)
2015.12.01 Josef Birgerson, Opning: Den sjuarma ljosestaken, 2 Mos 27.21-22 (Video)
2015.12.01 Øyvind Samnøy, Set dykkar von fullt og fast til den nåden ... (Video)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

2015.11.29 Per Kørner, Innanfor eller utanfor Guds rike? Lukas 13:22-30 (Video) 
2015.11.22 Odd Sverre Hove, Hovedpunkter i debatten om landløfte-teologi contra erstatnings-teologi, (Video)
2015.11.15 Per Augestad, Korleis er du komen inn her? Matt 22:2-14 (Video)
2015.11.01 Dag Rune Lid, Korset (Video)
 

 

TEMAVEKE MED ANDREAS ÅRIKSTAD - FRÅ SKAPARTRU TIL FRELSARTRU
2015.10.25 Andreas Årikstad, Frelse og forløysing i lys av skapelsen. Song av Sølvi Straumstein (Video)
 
SEMINAR med Andreas Årikstad:
2015.10.24 (I) Skapelse og/ eller evolusjon - Kva seier Bibelen? (Video)
2015.10.24 (II) Skapelse og/ eller evolusjon - Kva seier vitenskapen? (Video)
 
2015.10.23 Andreas Årikstad, Jesus i urhistorien - Noah og flommen, 1 Mos 6:5-8 (Video)
2015.10.22 Andreas Årikstad, Jesus i urhistorien - skapelse, syndefall og frelse, 1 Mos 1:1-5 (Video)

Bestill boka: «Skapelse og/ eller evolusjon ?» her! 

 

2015.10.18 Øystein Rønhovde, Guds omsorg, Mat 11:28-30, Video
2015.10.11 Kåre Johan Hamre, Med Guds perspektiv over livet, (Video)
2015.09.13 Reidar Sætre, Arven frå Adam og arven frå Kristus, Rom 5:15-21, (Video) 
 
Besøk frå Bibelskulen på Fossnes
2015.09.06 P.B. Holm, «Bli ikke motløs», Salme 49, Bibelskulekoret (Video)
2015.09.05 Per Bergene Holm, Kristus som konge, DELK - Bergen, (Video)
2015.09.04 Lars Fossdal, Kristus i Salmane (II), (Video)
2015.09.04 Lars Fossdal, Kristus i Salmane(I), (Video)

 
2015.08.30 Erleiv Matre / «Herren vil føre deg inn i det gode landet» / 5 Mos 8:7,11-18 (Video)

2015.08.23 Finn Indrebø / «Omvendelsens nødvendighet» / Lukas 6:46-49 (Video)

 

Nordsjællands Valgmenighet, Danmark
2015.08.30 Hans Erik Nissen(dansk) / Lukas 10.23-27 (Video)
2015.08.09 Mikkel Vigilius(dansk) / Visst du bare .... / Lukas 19:41-48 (Video)
 

2015.06.14 Inge Augestad / «Kva er din unnsklydning?» / Luk 9:59-63 (Video)
2015.06.01 Kristian Gangstø / «Tak audmjukt imot Ordet» / Jak 1:21b (Video)
2015.05.31 Finn Indrebø / «Å være lært av Gud» / John 6:11-45 (Video)

 

PINSESAMLING
2015.05.22 Thormod Fjell / «I dag, om de høyer hans røyst ...» / Hebr 3:7-17 (Video)
2015.05-23 Ole Martin Brennsæter / «Er det få som blir frelst ?» / Lukas 13:22-30 / Song ved Klippen manskor, (Video)
2015.05-23 Thormod Fjell / «Når Ånden taler» / Salme 95:6-7 / Song ved Klippen mannskor (Video)
2015.05-23 Thormod Fjell / «Korleis Hyrden fører sine - med og motgang» / John 10:3-14 / Song ved Klippen mannskor, (Video)
2015.05-23 Songen av «Klippen mannskor» under Pinsesamlinga i Steinsdalen Bedehus, (Video)


2015-05-14 Per Kørner / «Jesu siste vilje» / Lukas 24:46-53 (Video)

2015-05-03 Odd Eivind Stensland / Noa / 1 Mos 6:1-8 (Video)

2015-04-26 Arne-Jørgensen / «Jesus i møte med Saulus frå Tarsus» / Apg 9:1-9 (Video)

2015-04-19 Erleiv Matre / «Eg er porten» / John 10:1-10 (Video)

Påskemøter med Gunnar Holth
2015-04-01 Gunnar Holth / «Omgitt (I)» / Salme 139:5-6, Kol 1:15-28  (Video)
2015-04-02 Gunnar Holth / «Omgitt (II)» / Lukas 23:32-56, Mat 27:39-41 (Video)
2015-04-03 Gunnar Holth / «Overgitt» / Mat 26:14-15, 1-2 (Video)
2015-04-03 Gunnar Holth / «Omfavnet» / 1 Kor 15:1-20 (Video)
2015-04-03 Gunnar Holth / Arne Jørgensen(duett) / «Påsken i ord og toner» - gj.gang av ein del av påskesalmane (Video)2015.03.29 Odd Eivind Stensland / Kongen kjem! / Sakarias 9:9-10 (Video)
2015.03.26 Odd Eivind Stensland /  «De to viktigste dagene i ditt liv» / Salme 139:1-16. (Video)Israelskveld med Odd Sverre Hove
2015.03.22 Odd Sverre Hove / «Den nye atisemittismen - i bibelsk lys» / Mat 13:24-29, Ester 3:8-9, John Op 12:1-18 (Video)
2015.03.22 Odd Sverre Hove / «Den dagsaktuelle situasjonen i Midt-Austen» (Video)
2015.03.22 Odd Sverre Hove / Spørsmålsrunde (Video)

 

Bibelhelg med Steinar Kvalvik 13.3-15.3 2015
2015.03.13 Steinar Kvalvik / Hungersnaud og dyrtid / 2 Kongebok 7:1-20 (Video)
2015.03.14 Steinar Kvalvik / Forføring / 4 Mos 25:1-9 (Video)
2015.03.15 Steinar Kvalvik / «Korset - forargelsens gåte», Mat 16:21-25 (Video)2015.03.07 Finn Indrebø / «Ja til Livet»-markering, Torgalmenningen, Bergen (Video)

2015.03.01 Øystein Rønhovde / «Kvinna i Simon sitt hus - syndstilgjeving og kjærleik», Lukas 7:36-50 (Video)

2015.02.15 Johannes Kleppa / «Herre, me vil gjerne sjå Jesus» / John 12:20-33 (Video)

 

Bibelhelg med Lars Fossdal i Samnanger Bedehus på Tysse 13.1-15.1 2015
2015.02.13 Lars Fossdal / Døden og dommen / Hebr 9:27 (Video) 
2015.02.14 Lars Fossdal / Der synda vart stor var nåden endå større / Gal 3:21-22, Rom 5:20 (Video)
2015.02.15 Lars Fossdal / «Spør etter de gamle stier.», Jer 6:16 (Video)

2015.02.08 Dag Rune Lid / På «Tabor» - store opplevingar med Gud / Mark 9:2-13 (Video)


Bibelhelg med Arnfinn Barlaup 30.01.-1.2.2015

2015.01.30 Arnfinn Barlaup / Du er fri / Lukas 13:10-17 (Video)
2015.01.31 Arnfinn Barlaup / «Heller ikkje eg fordømer deg» / John 8:1-11 (Video)
2015.02.01 Arnfinn Barlaup / Jesus, vår øvsteprest / Hebr 4:14-16 (Video)


2015.01.08 Dag Rune Lid / Jesus i møte med ei kvinne som levde i synd / John 4:4-26 (Video)


Bibelveke med Per Bergene Holm 8.1-11.2015
2015.01.08 Per Bergene Holm / Bibelsynet og skapinga / 1 Mosebok (Video) 
2015.01.09 Per Bergene Holm
 / Frå Adam til Abraham / 1 Mosebok (Video)
2015.01.10 Per Bergene Holm / «Araham trodde Gud» / Rom 4:13-25, 1 Mos (Video) 
2015.01.11 Per Bergene Holm /  Fordi du ikkje sparde din eigen son ... / 1 Mos 22:1-19 (Video)

 

2015.01.04 Per Augestad / «Å venta på Herren» / Lukas 2:41-52 (Video)
2014.12.21 Dag Rune Lid / «Gleda i Herren» / Fil 4:4-7 (Video)
2014.12.14 Per Kørner / «Kampen kring Jesus» / 1 Kor 1:18-2:4 (Video)Bibelveke med Odd Eivind Stensland 2.12-7.12.2014
2014.12.02 Odd Eivind Stensland / Efeserbrevet (1) (Video)
2014.12.03 Odd Eivind Stensland / Efeserbrevet (2) (Video)
2014.12.04 Odd Eivind Stensland / Efeserbrevet (3) (Video)
2014.12.05 Odd Eivind Stensland / Efeserbrevet (4) (Video) 
2014.12.06 Odd Eivind Stensland / Efeserbrevet (5) (Video)
2014.12.07 Odd Eivind Stensland / Efeserbrevet (6) (Video)2014.11.23 Dag Rune Lid / «Dommedag» / Mat 25:31-46 (Video)
2014.11.16 Reidar Sætre / «Bibelen sitt bibelsyn» / Mat 24:35 (Video)
2014.11.09 Erleiv Matre / «Våre ord og våre hjarto» / Mat 12:33-37 (Video)


Bibelveke med Ingar Gangås 28.10-2.11.2014
2014.10.28 Ingar Gangås / «Mesteren er her og kaller på deg deg» (1) / John 11:27-28 (Video)
2014.10.29 Ingar Gangås / «Mesteren er her og kaller på deg deg» (2) /1 Sam 3:1-21 (Video)
2014.10.30 Ingar Gangås / «Mesteren er her og kaller på deg deg» (3) / Mat 4:17-22 (Video)
2014.10.31 Ingar Gangås / «Mesteren er her og kaller på deg deg» (4) / Mat 24:14 (Video)
2014.11.02 Ingar Gangås / «Mesteren er her og kaller på deg deg» (5) / Mat 5:1-12 (Video)


Bibelveke Tørvikbygd Bedehus 21.-26.10.2014 (Videoar)
Talar: Martin Fjære. 


Bibelhelg med Erik Asdahl 25. - 26.10.2014
2014.10.26 Erik Asdahl / «Hva vår tid trenger» / Esek 9:4 (Video)
2014.10.25 Erik Asdahl / Bots- og bededag / Lukas 13:22-30 (Video)


Korhelg på Hella Bedehus på Radøy 17.-19.10.2014 
Talar: Øyvind Samnøy, Ulike personar deltek i tillegg til ei songkor
2014.10.17 Øyvind Samnøy,  «Samfunn av dei heilage», Mat 18:1-16 (Video)
2014.10.18 Øyvind Samnøy, «For den som elskar nesten sin, har oppfylt lova.» Rom 12.1, 13:7-12 (Video)

2014.10.19 Øyvind Samnøy, «Den Heilage Ande si gjerning», Rom 8: 7-17 (Video)


2014.10.05 Henry Skogvoll / Alt nytt i Kristus Jesus! 2 Kor 5:17-18, Rom (Video)

 

Bibelhelg på Jæren med Per Haakonsen 4.-5. okt. 2014
2014.09.04 Per Haakonsen / «Det bibelske gudsbillede og Israels historie» / Vigrestad misjonshus (Video)
2014.09.05 Per Haakonsen / ««Utviklingen på MF - Er løftene til Israel borte ?» / Skjæveland misjonshus (Video)


2014.09.26.-28. Bibelhelg Solgry Ungdoms- og Misjonssenter (Videoar)
Talarar: Lorents Nord-Varhaug og Lars Fossdal. Ulike songkrefter tek del.

Pinsesamling 2014 i Steinsdalen Bedehus med Henry Skogvoll
2014.06.07 Henry Skogvoll / Bønn i Jesus navn (Video)
2014.06.08 Henry Skogvoll / Galatarbrevet I (Video)
2014.06.09 Henry Skogvoll / Galatarbrevet II (Video)

2014.09.21 Kåre Hellem / Naaman møter profeten Elisa / 2 Kongebok 5:9-14 (Video)

Bibelhelg med Eivind Gjerde
2014.09.07 
Eivind Gjerde / Jesus gjer under(4) / John 6:1-15 - opning/ sangkor/ vitnemøte (Video)
2014.09.06 Eivind Gjerde / Jesus gjer under(3) / John 5:1-15 - sangkor (Video)
2014.09.06  Eivind Gjerde / Jesus gjer under(2) / John 4:46-50 - opning (Video)
2014.09.05 Eivind Gjerde / Jesus gjer under(1) / John 2:1-11 (Video)


2014.08.31 Finn Indrebø / Han leiter til han finn / Luk 15:1-10 (Video)
2014.06.29 Arne Jørgensen m. fl. / «Nådegåvene» / 1 Peter 4:7-11 (Video)
2014.06.15 Øystein Hitland / Misjonsbefalinga / Mat 28:19-20 (Video)
2014.06.14 Øystein Hitland / «Vi har ikkje det usynlege for auga» / 2 Kor 4:18 (Video)

2014.06.01 Bjarne Skjold / «Profeten Jeremia» / Jer 1:5 (Video)
2014.05.29 Olav Rørtveit / «Bli du i det du har lært» / 2 Tim 3:14-17 (Video)
2014.05.25 Øystein Rønhovde / «Jesus selv, eller bare hans gaver?» / Luk 17:11-19 (Video)
2014.05.18 Erleiv Matre / «Han er ikke lenger i graven» / Mat 28:6-10 (Video)

2014.05.15 Jan Bygstad / Spørsmålsrunde etter talen om «Skapelsen» (Video) 
2014.05.15 Jan Bygstad / «Skapelsen» / 1 Mos 1-2 (Video)
2014.05.11 Johannes Kleppa / «Eg skal sjå dykk att» / John 16:16-22 (Video)
2014.05.04 Inge Augestad / «Jesus er oppstått» / Lukas 24:36-43 (Video)

Påskemøter med Finn Indrebø 17.04-18.04.2014
2014.04.18 Finn indrebø / «Korsets gåte» / Mat 27:37-46  (Video)
2014.04.18 Finn indrebø / Forsoninga / Jes 53:5  (Video)
2014.04.17 Finn indrebø / Fotvasking / John 13:1-5  (Video)

 

2014.04.13 Odd Eivind Stensland / Jesu inntog i Jerusalem / John 12:12-24 (Video)


Bibelhelg med Terje Treidene 05.04-06.04.2014

2014.04.06 Terje Treidene / «Jeg vil slå hyrden» / John 19:1-5 (Video)
2014.04.05 Terje Treidene / «Den eldste sønnen» (I) / Lukas 15:25-32 (Video)
2014.04.05 Terje Treidene / «Den eldste sønnen» (II) / Lukas 15:25-32 (Video)

 

2014.03.16 Per Kørner / Lydandsvegen / John 12:20-33 (Video)
2014.03.09 Bjarne Vestbøstad / Jesu freisting / Mat 4:1-11 (Video)

Bibelveke med Gunnar Holth frå 28.2-2.3-2014
2014.02.28 Gunnar Holth / «Det dype mørke eller strålende lys?» / Ordsp 4:18-23 (Video)
2014.02.28 Gunnar Holth / «Hvilke herlighet?!» / Lukas 4:5-8, 2 Kor 4:1-6 (Video)
2014.02.28 Gunnar Holth / «Høylys dag!» / Ordsp 4:18-23 /  Sang ved Gunnar Holth til slutt  (Video)
 

2014.02.23 Reidar Sætre / Skaping, fall og forløysing / Salme 33:6-9 (Video)

2014.02.23 Reidar Sætre / Spørsmålsrunde kring tema - Skapinga(Video)

 
2014.02.16 Per Augestad / Himmelen / 2 Kor 5:1-5
(Video)
 

Israelskveld med Odd Sverre Hove
2014.02.09 Odd Sverre Hove / Den dagsaktuelle situasjonen i Midtausten med spørsmålsrunde (Video)
2014.02.09 Odd Sverre Hove / Bibelvekking på kong Josjias tid - og i dag / 2 Kr 34 (Video)


Bibelveke med Lars Fossdal frå 23.1-26.1-2014
2014.01.26 Lars Fossdal / Guds omrsog og skole / Mat 11:1-6 (Video)
2014.01.25 Lars Fossdal / Guds frelse / John 6:47-51, 57 (Video)
2014.01.24 Lars Fossdal / Herrens dag / Mat 5:17-18 forts. (Video)
2014.01.23 Lars Fossdal / Gud har åpenbart seg / Mat 5:17-18 (Video)


2014.01.20 Dag Rune Lid / Kan henda Herren gjer noko for oss / 1 Sam 14:6 (Video)

2014.01.12 Bjarne Vestbøstad / Jesus vert døypt / Mat 3:13-17 (Video)

2014.01.05 Andreas Evensen / Kristus i GT / Mat 2:1-12 (Video)
 

Juletrefest (Video)
- Innslag for borna ved Kari Ljønes Valland
- Tale ved Kåre Johan Hamre
- Musikkinnslag ved Thomas Straumstein 

Bibelveker med Øyvind Samnøy frå 3.12-15.12-2013
2013.12.15 Kveld / Øyvind Samnøy / Lat Kristi sinn vere i dykk / Fil 2:1-11 (Video)
2013.12.15 Formiddag / Øyvind Samnøy / Prøvelsar / Mat 11:2-11 / Kor tek del  (Video)
2013.12.14 Øyvind Samnøy / Den siste store trengselstid / John Op 11.1-14 / Kor tek del (Video)
2013.12.13 Øyvind Samnøy / Det finst ingen skilnad / Rom. kap. 1-2-3 (Video)
2013.12.12 Øyvind Samnøy / Å ferdast i ljoset / Joh 1:1-2:2 (Video)
2013.12.11 Øyvind Samnøy / «De kan ikkje tena Gud og mammon.» / Lukas 16:1-31 (Video)
2013.12.08 Kveld / Øyvind Samnøy / «Det lir mot natta, det stundar mot dag» / Rom 13:11-14 (Video)
2013.12.08 Formiddag / Øyvind Samnøy / «Lat ikkje hjarta dykkar uroast!» / John 14:1-6 (Video)
2013.12.07 Øyvind Samnøy / Ordet som såkorn / Lukas 8:4-15, 18 (Video)
2013.12.06 Øyvind Samnøy / Den kristne heimen / Ef 5:18-6:4 (Video)
2013.12.05 Øyvind Samnøy / Tempelreinsing i ditt liv / Mat 21:10-16 (Video)
2013.12.04 Øyvind Samnøy / «Gjer døri høg, gjer porten vid»/ Salme 24:1-10 / Song / Avslutning(Video)
2013.12.03 Øyvind Samnøy / «Sjå, kongen din kjem til deg» / Mat 21:1-11(Video)

 

2013.11.17 Bjarne Vestbøstad / Evig liv - i Kristus Jesus / Rom 6:23 (Video)

Bibelkveld med Jan Bygstad
2013.11.14 Jan Bygstad / Formaningane i NT / Rom 12:1-2 (Video)
2013.11.14 Jan Bygstad / Svar på spørsmål frå salen m.a. om nykalvinismen (Video)

2013.11.10 Kristian Jørgensen / Korleis Jesus lækjer / John 5:1-15 (Video)


Bibelveke med Immanuel Fuglsang

2013.11.03 Immanuel Fuglsang / «Himlen vårt rette hjem» / John 14:1-3 (Video)

2013.11.02 Immanuel Fuglsang / «Jesus avskjedshilsen» / Luk 24:47-53, Apg. 1:6-11/ Sang Sølvi Straumstein (Video) 
2013.11.01 Immanuel Fuglsang / Hva vil du jeg skla gjøre for deg? / Luk 18:35-43 (Video)
2013.10.31 Immanuel Fuglsang / Navnet Jesus må jeg elske / John 21:15-17 (Video)
2013.10.30 Immanuel Fuglsang / Blodets evangelium / 2 M 12:21.-27 (Video)
2013.10.29 Immanuel Fuglsang / De gamle stier / Jeremia 8:18-9:1 (Video)


2013.10.27 Arne Jørgensen/ Jeg er en kristen, å for en nåde! / 2 Kor 5:17 (Video)

2013.10.20 Finn Indrebø/ Forholdet mellom lære og liv / Lukk 10:25-37 (Video)

2013.10.13 Odd Sverre Hove / Den dagsaktuelle situasjonen i Midt-Austen (Video)

2013.10.13 Odd Sverre Hove / Evangeliet til Jerusalem (Video)

2013.10.06 Jon Nævdal - sang og tale / «Som barn i denne verden» / Mat 18:1-19 (Video)
 

2013.09.25-27 Bibelhelg på Solgry - Henry Skogvoll, Per Bergene Holm og ulike songkrefter (VIDEOAR)


2013.09.22 Erleiv Matre / Himmelens trøyst / Jesaja 43,1-5b, 25 (VIDEO)

Besøk frå Bibelskulen på Fossnes

2013.09.08 Per Bergene Holm/ «Ved forkynnelsens dårskap» / (VIDEO)

BIBELVEKE aug./sept. 2013

2013.09.01 Odd Eivind Stensland / Gj.gang av profeten Hosea / Hosea 14.6-10 (VIDEO)
2013.08.31 Odd Eivind Stensland / Gj.gang av profeten Hosea / Hosea 12.1-7 (VIDEO)

2013.08.30 Odd Eivind Stensland / Gj.gang av profeten Hosea / Hosea 7 (Video)
2013.08.29 Odd Eivind Stensland / Gj.gang av profeten Hosea / Hosea 6:1-6 / Song ved Sølvi Straumstein (VIDEO)
2013.08.28 Odd Eivind Stensland / Gj.gang av profeten Hosea / Hosea 1-4 (VIDEO)

2013.08.25 Øystein Rønhovde / Ei stor tru - ei prøvd tru / Mat 15:21-28 (VIDEO)

2013.06.30 Finn Indrebø / Mark 3:9-19/ Duettsong / Å be for sjuke (VIDEO)

2013.06.16 Per Augestad / Åndeleg fornying / (VIDEO)

2013.05.16 Bjarne Skjold / Vår Gud er underets Gud / Joh 6:1-15 (VIDEO)

2013.05.09 Odd Eivind Stensland / Fristaden / Josva 20:1-9 (VIDEO)
 

Sommarmøter 28.5-2.6 ved Kristian Fagerli

 

28.05.2012 Kristian Fagerli / «Synderinnen i Simons hus» / Luk 7:36-50 (VIDEO)

29.05 2012 Kristian Fagerli / «Bli sterke i Herren!» / Ef 6:10-20 (VIDEO)

30.05.2012 Kristian Fagerli / «Ta på dere Guds fulle rustning» / Ef 6:10-13 (VIDEO)

31.05.2012 Kristian Fagerli / «Den enkle og rene troskap mot Kristus» / 2. Kor 11:2-4 (VIDEO)

01.06.2012 Kristian Fagerli / «Guds fulle rustning - Sannhetens belte om livet» (VIDEO)

01.06.2012 Kristian Fagerli / «Guds fulle rustning - Rettferdighet som brynje» (VIDEO)

02.06.2012 Kristian Fagerli / «Du må bli født på ny!» / Joh 3:1-17 (VIDEO)

02.06.2012 Kristian Fagerli / «Guds fulle rustning - Åndens sverd som er Guds Ord» (VIDEO)

Klippen Mannskor i Steinsdalen Bedehus (VIDEO)
2013.05.19 Per Kørner / Heilaganden i GT og NT / Apg 2:14-21(VIDEO)

 
 

Møtehelg 04.-05. mai ved Øystein Hitland

2013.05.05 Øystein Hitland / Fader vår / Matt 6:5-15 (VIDEO)
2013.05.04 Øystein Hitland / Graven er tom / Luk 24:4-6 (VIDEO)
2013.04.28 Henry Skogvoll / Samtidig syndar og rettferdig /Rom 7:14-25  (VIDEO)
2013.04.26 Eivind Flå  / Hvilken bekjennelse har vi? (VIDEO)
2013.04.21 Dag Erik Asdahl / Menigheten i Laodikea / Åp 3:14-21 (VIDEO)

Påskemøter 1. påskedag

2013.03.31 Daniel Teigen / Du er mannen / 2. Sam 12:1-14 (VIDEO)
2013.03.31 Dag Rune Lid / Frå mørke til ljos / Joh 20:1-10 (VIDEO)
 
2013.03.17 Odd Sverre Hove / Tre landløfter til Israel /Amos 9:11 -15, Jer 31:8-12, 31-36 og Sak 8:1-8 (VIDEO)
2013.03.10 Kristian Jørgensen / Sjå, me går opp til Jerusalem / Luk 18:31-34(VIDEO)
2013.03.03 Bjarne Vestbøstad / .. overletne til eit duglaust sinn / Rom 1:28 (VIDEO)


Bibelveke 13. - 17. februar med Sigbjørn Agnalt
2013.02.17 Sigbjørn Agnalt / Elsket inntil enden / Joh 13:1-17 (VIDEO)
2013.02.16 Sigbjørn Agnalt / Vår tids forførelse / 2.Tess 2:9-13 (VIDEO)
2013.02.15 Sigbjørn Agnalt / Gud eller avgudene / Jer 3:23b-24 (VIDEO)
2013.02.14 Sigbjørn Agnalt / Porten til livet / Mat 7:13-14 (VIDEO)
2013.02.13 Sigbjørn Agnalt / Bøn i Jesu namn / Mat 7:7-11 (VIDEO)
 
2013.02.11 Arvid Bentsen / Israel og andre teikn i tida (VIDEO)

2013.02.10 Arne Jørgensen / Bryllaupet i Kana / John 2:1-11
(VIDEO)

Bibelhelg 25.-27. januar ved Johannes Kleppa
2013.01.25 «Guds ord er sant og virkekraftig!» time 1/3 (VIDEO)
2013.01.26 «Guds ord er sant og virkekraftig!» time 2/3 (VIDEO)
2013.01.27 «Guds ord er sant og virkekraftig!» time 3/3 (VIDEO)
 
2013.01.13 Erleiv Matre / Kven er Jesus? / Kol 1:15-20  (VIDEO)
2013.01.06 Bjarne Vestbøstad / Vintreet og greinene / Joh 15:1-11  (VIDEO)
2012.12.28 Audun Hjellvik / Julefest / For han skal frelsa sitt folk frå syndene deira Mat 1:20-24 (VIDEO)
2012.12.16 Kristian Jørgensen / Vakna du som søv! / Ef. 5:14  (VIDEO)
Møteserie 27. november-09. desember 2012 ved Øyvind Samnøy
2012.12.09 Øyvind Samnøy / Norheimsund bedehus / Sjå, Eg kjem snart / Joh Op 22:12, 16-17, Mat 25:5-12 (VIDEO) 
2012.12.09 Øyvind Samnøy / Frå sorg til glede / Joh 16:16-24 (VIDEO)
2012.12.08 Øyvind Samnøy / Sabbatshelga for Guds folk / Hebr 4:9-16  (VIDEO)
2012.12.07 Øyvind Samnøy / Talentane / Mat 25:14-30  (VIDEO) 
2012.12.06 Øyvind Samnøy / Det himmelske sjukehuset /John 13:10-17 (VIDEO) 
2012.12.05 Øyvind Samnøy / Fristaden / 4 Mos 35:9-15, 25-29  (VIDEO)
2012.12.04 Øyvind Samnøy / Namn av å leva, men du er død! / John Op 3:1-6 (VIDEO)
2012.12.02 (Form.) Øyvind Samnøy / Jesus kjem til deg! / Mat 21:10-17, Sak 9:9 (VIDEO)
2012.12.02 (Kveld) Øyvind Samnøy / Gjer ikkje Guds Heilage Ande sorg / Ef 4:1,17-5:8  (VIDEO)
2012.12.01 Øyvind Samnøy / Skikka dykk ikkje like med denne verda / Rom 12:1-2  (VIDEO)
2012.11.30 Øyvind Samnøy / Med augo feste på Jesus / Hebr 12:1-3 (VIDEO)
2012.11.29 Øyvind Samnøy / Mjølk eller fast føde - kva treng du? / Hebr 5:8-6 - 6:8  (VIDEO)
2012.11.28 Øyvind Samnøy / Korleis verta berga frå dommen? / 4. Mos 21.4-9 (VIDEO)
2012.11.27 Øyvind Samnøy / Korleis Herren fører sine / Salme 73  (VIDEO)
2012.11.25 Johannes Kleppa / Kva er sanning? / Joh 18:17-38  (VIDEO)
2012.11.11 Per Kørner / Kvar går du - Noreg? / Jes 59:1-4 (VIDEO)
2012.11.04 Kristian Gangstø / Lys og salt / Matt 5:1-2, 13-16  (VIDEO)
Bibelveke 24. - 28. oktober med Arne Thoresen
2012.10.28 Arne Thoresen / Se, jeg kommer snart / Åp 22:12-21 (VIDEO)
2012.10.28 Arne Thoresen / Bruk Ordet i åndskampen / Apg 7:46-60 (VIDEO)
2012.10.27 Arne Thoresen / Har du olje på lampen ? / Mat 25:1-1 (VIDEO)
2012.10.26 Arne Thoresen / Den gode hyrde / Jon 10:1-14 (VIDEO)
Sang ved Sølvi Straumstein (VIDEO)
2012.10.25 Arne Thoresen / Lever jeg i lyset ? / 1 John 1:5-2:2 (VIDEO)
2012.10.24 Arne Thoresen / Gå din neste ei forbi! / Lukas 10:25-37 (VIDEO)
2012.10.21 Finn Indrebø / Guds ord - vår salighets grunn / Lukas 16:19-3 (VIDEO)
2012.10.14 Daniel Teigen og Vilhelm Gravdal / Sang- og salmeskatten (VIDEO)
2012.10.07 Erleiv Matre / Om nokon vil gjera hans vilje, då skal han ... / John 7:14-17 (VIDEO)
2012.09.23 Bjarne Skold / Kongesonen sitt bryllaup / Matt 22.1-14 (VIDEO)
2012.09.16 Odd Sverre Hove / Løfte og oppfylling av Guds ord/ Situasjonsanalyse - kva som skjer i Midt-Austen no / Spørsmål frå salen / (VIDEO)
2012.09.09 Øystein Rønhovde / Ett er nødvendig .. / Lukas 10: 38-42 (VIDEO)
Bibelveke 28. august - 02. september med Kristian Fagerli
2012.09.02 Kristian Fagerli / Gå i hast! / Lukas 14.16-24 (VIDEO)
2012.09.02 Kristian Fagerli / Norh. bedehus / Unyttige tjenere? / Luk-17:7-10 / (VIDEO)
2012.09.01 Kristian Fagerli / Adam, hvor er du? / 1 Mos 3:1-3 (VIDEO)
2012.08.31 Kristian Fagerli / Har Gud virkelig sagt? / 1.Mos.3.1-6 (VIDEO)
2012.08.30 Kristian Fagerli / Vokt din hage! / 1.Mos 2:15 
(VIDEO)
2012.08.29 Kristian Fagerli / Skapt til mann og kvinne / 1.Mos 2:21-25 
(VIDEO)
2012.08.28 Kristian Fagerli / I begynnelsen skapte Gud / 1.Mos 1:1  
(VIDEO)
2012.08.26 Odd Eivind Stensland / Den trange port / Mat 7:23 (VIDEO)
 
Odd Eivind Stensland 24.06.2012 Kva seier Bibelen om frelse ? (VIDEO)


Bibelveke 29. mai - 03. juni med Kristian Fagerli
Kristian Fagerli 03.06.2012 kl 1900 Eg står i gjeld (VIDEO)
 
Kristian Fagerli 03.06.2012 kl 1100 Gi akt på ...(VIDEO)
Kristian Fagerli 02.06.2012 Freisting(VIDEO)

Kristian Fagerli 01.06.2012 Ver edrue, vak!(VIDEO)
Kristian Fagerli 31.05.2012 Ver du eit føredøme (VIDEO)
 
Kristian Fagerli 30.05.2012 Ved Jesu føter (VIDEO)
 
Kristian Fagerli 29.05.2012 Gud skapte(VIDEO)
Kåre Johan Hamre 20.05.12 Han som vil at alle .... (VIDEO)

Erleiv Matre 13.05.2012 Om bønn i Jesu namn. (Lydopptak)

Jan Bygstad 10.05.2012 Du skal holde hviledagen hellig. (VIDEO)
Odd Eivind Stensland 06.05.2012 Hva skal vi med Jesus i dag?(VIDEO) 

 
 
 

Tidlegare enn dette er det berre lydopptak og ikkje video


Per Kørner 29.04.2012 Det kostar å føglje Jesus (klikk her)


Ove Sandvik 22.04.2012 Hyrden og tjuven (klikk her)
Ove Sandvik 21.04.2012 Våre lampar sloknar (klikk her)
Ove Sandvik 20.04.2012 Om nokon syndar (klikk her)
Ove Sandvik 18.04.2012 I dag om du høyrer mi røyst (klikk her)
Ove Sandvik 17.04.2012 Sjå der Guds Lam! (klikk her)

Henry Skogvoll  3.4.2012 Med augo freste på Kristus (klikk her)
 
Daniel Teigen 25.3.2012 Samle dykk ikkje skattar på jorda (klikk her)
 
Tor Øystein Holm 4.3.2012 Tilgjeving og nytt liv (klikk her)
 
Per Augestad 26.2.2012 Fortruleg samfunn med Herren (klikk her)
 
Egil Gammelsæter 1.4.2012 Gjer Guds arbeid - Guds veg(klikkk her)
 
Bjarne Vestbøstad 5.2.2012 Såkornet er Guds ord (klikk her)
 
Odd Eivind Stensland  18.12.2011  Kven er din Gud? (klikk her)
 
Øyvind Samnøy  11.12.2011 Difor er dei for Guds truna (klikk her)
 
Øyvind Samnøy  11.12.2011 Jesus meg selv jeg deg bringer (klikk her)
 
Øyvind Samnøy  10.12.2011 Jesu gjenkomst 5 (klikk her)
 
Øyvind Samnøy  09.12.2011 Jesu gjenkomst 4 (klikk her)
 
Øyvind Samnøy  08.12.2011 Jesu gjenkomst 3 (klikk her)
 
Øyvind Samnøy  07.12.2011 Jesu gjenkomst 2 (klikk her)
 
Øyvind Samnøy  06.12.2011 Jesu gjenkomst 1 (klikk her)
 
Dag Rune Lid  04.12.2011 Jesus kjem snart igjen! (klikk her)
 
Tor Øystein Holm  27.11.2011 Jesu program: Gode nyheiter (klikk her)
 
Lars Fossdal  27.11.2011 Så Jesu namn må verta æra ved dykk (klikk her)
 
Odd Sverre Hove  20.11.2011 Døde bein som reiser seg (klikk her)
 
Odd Sverre Hove  20.11.2011 Kva skjer i Israel no? (klikk her)
 
Odd Sverre Hove  20.11.2011 Svar på spørsmål frå salen (klikk her)
 
Tor Øystein Holm  20.11.2011 Domen over alle folkeslaga (klikk her)
 
Sigbjørn Agnalt  13.11.2011 Ein kristen heim i ein avkristna kultur (klikk her)
 
Sigbjørn Agnalt  13.11.2011 Visdomen (klikk her)
 
Sigbjørn Agnalt  12.11.2011 Vert verande i mitt ord (klikk her)
 
Sigbjørn Agnalt  11.11.2011 Auga for auga tann for tann (klikk her)
 
Sigbjørn Agnalt  10.11.2011 Du skal ikkje slå ihjel (klikk her)
 
Sigbjørn Agnalt  09.11.2011 Det evige livet (klikk her)
 
Sigbjørn Agnalt  08.11.2011 Høyr Herren, Herren er ein (klikk her)
 
Per Kørner  06.11.2011 Av Guds nåde, til Guds ære (klikk her)
 
Finn Indrebø  30.10.2011 Jeg står for Gud som allting vet (klikk her)
 
Erleiv Matre  23.10.2011 Farvel du brede strede (klikk her)
 
Lorents Nord-Varhaug  23.10.2011 Sjelens verdi (klikk her)
 
Lorents Nord-Varhaug  22.10.2011  Eg vert alltid hjå deg (klikk her)
 
Lorents Nord-Varhaug  22.10.2011  Brorsons liv og virke (klikk her)
 
Lorents Nord-Varhaug  21.10.2011  Å byggja kristne heimar (klikk her)
 
Dag Rune Lid 16.10.2011  Når saltinnhaldet går ned (klikk her)
 
Daniel Teigen  09.10.2011  Historia om Akan (klikk her)
 
Kåre Hellem  25.09.2011  Kven er Guds born (klikk her)
 
Einar Krogedal  25.09.2011  Jesus helbreder ti spedalske (klikk her)
 
Einar Krogedal  23.09.2011  Barnekåret og arven (klikk her)
 
Einar Krogedal  22.09.2011 Klippe du som brast for meg (klikk her)
 
Einar Krogedal  21.09.2011 Forventning (klikk her)
 
Erleiv Matre   18.09.2011 Om å fullføre tenesta og nå målet (klikk her)
 
Kåre Johan Hamre  13.09.2011 Lov og formaning - og fridomen i Kristus (klikk her)
 
Harald Voster   11.09.2011 Gud handla gjennom Samuel sitt liv (klikk her)
 
Per Bergene Holm   04.09.2011 Israels framtidsutsikter (klikk her)
 
Per Bergene Holm   03.09.2011 Israel Herrens tenar (klikk her)
 
Per Bergene Holm   02.09.2011 Kristus i GT (klikk her)
 
Bjarne Vestbøstad   28.08.2011 Vara dykk for dei glupske ulvane i saueham (klikk her)
 
Odd Eivind Stensland   21.08.2011 Utvalgt i Kristus (klikk her)
 
Per Kørner   19.06.2011 Kven får del i Guds rike? (klikk her)
 
Bjarne Vestbøstad  13.06.2011 Eg trur på Den Heilage Ande (klikk her)
 
Kåre Johan Hamre  05.06.2011 Korleis få Den Heilage Ande? (klikk her)
Øystein Rønhovde 22.05.2011 Lovnaden om Talsmannen (klikk her)
Daniel Teigen 08.05.2011 Daniel stolte på Gud (klikk her)
Finn Indrebø  01.05.2011 Jesu løfter står fast (klikk her)
Johannes Kleppa  06.03.2011 Høyr så skal di sjel leva (klikk her)
 
Odd Eivind Stensland  22.04.2011 Jesus dør for synden (klikk her)
 
Odd Eivind Stensland  21.04.2011 Fotvasking - Jesus tjener disiplene (klikk her)
 
Odd Eivind Stensland  20.04.2011 Judas (klikk her)
 
Odd Eivind Stensland 17.04.2011 Se din konge kommer til deg (klikk her)
 
Daniel Teigen 03.04.2011 Våk - Jesus kommer snart (klikk her)
 
 
 
Dag Rune Lid  02.10.2004 Sjå eg står for døra og bankar (klikk her)
Kristian Fagerli  02.10.2004 Alt hører Herren til (klikk her)
19 taler av Kristian Fagerli frå 2 møteseriar i Steinsdalen i 2004 (klikk her)

Bøn er det viktigaste arbeidet i Guds rike, la oss difor ikkje verte motlause i bønearbeidet!
Høyr taler om «Bøn i Jesus namn» (Klikk her) og «Bøn om vekking» (Klikk her) ved Dag Rune Lid.
 

Andre websider for nedlasting av lydopptak og videopptak:

Bibelord.no

Bibeltimer.com

Bibeskolen på Fossnes

Bibelsommer i Vest 


Beroa.info

DELK, Bergen

Dybde.org

Forkynn.no

Fjellheim Forsamling

HoerOrdet.dk

Jan Bygstad,bibeltimer

Lekmannsmisjonen

Lyd i natten(dk)

Lyset og livet(dk)

Norsjællands Valgmenighed, Hans Erik Nissen / Mikkel Vigilius, Danmark (Video)

 
Har du tilbakemeldingar, kan du kontakte oss her!